Ambalaj Atık Nakliye

Ambalaj Atık Nakliye

Ambalaj Atık Nakliye

Ambalaj Atık Nakliye

Ambalaj Atık Nakliye

Ambalaj gibi atıkların doğada kaybolması kolay olmadığı gibi, üretimi sırasında pek çok harcama yapıldığından  ambalajların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Kolay yanabilir özelliğe sahip olan ambalaj atıklarının nakliye ile taşınılması büyük bir öneme sahiptir. Ambalaj atıklarının nakliye ile taşıma işinin doğru bir şekilde yapılmaması gibi durumlarda yanıcı özelliği sebebi ile hava ve su kirliliğine neden olabilmektedir. Ambalaj atıklarının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi  ayrıca su tüketiminin de %35'e kadar azalma gibi bir duruma neden olabileceği de göz önüne alındığında  doğru bir şekilde taşınarak atık depolama ve geri dönüştürme alanlarına götürülmesi büyük bir önem taşımaktadır.

 

Ambalaj atıklarının çevreye zarar verme  gibi bir özelliği bulunduğundan dolayı ambalajlar da tehlikeli atıklar arasında değerlendirilmektedir. Riskli olmaları nedeni  ile ambalaj atık nakliye işlemlerinin doğru şekilde yapılmasına önem verilmektedir. Bu konuda atıkların nasıl ve kimler tarafından taşınacağı konusunda uluslararası antlaşmaların yapılması ve  bu yönetmelikler kapsamında belirli  sınırlamaların getirilmesi sayesinde ambalaj atıklarının diğer tüm tehlikeli ve atık maddeler gibi doğru bir biçimde  taşınmasını daha  mümkün hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili getirilen sınırlandırmalara ve kurallara uyulmadığı takdirde cezaların alınması söz konusu olabildiği gibi  çevreye ve insan sağlığına zarar gelmesine de neden olabilmektedir.  Ambalaj atık nakliye işlemleri diğer nakliye işlemlerinden çok daha farklıdır. Bu noktada  bakliye sırasında ambalaj atıklarına zarar verme değil, bu atıklardan dolayı zarar göme söz konusudur. Bu nedenle ambalaj atıklarının taşıma işlemleri işinin ehli kişiler tarafından istiflendikten sonra taşınması  gerekmektedir.

Sarı Kamyonet Ambalaj Nakliye

Sarıkamyonet tüm ambalaj atıklarınızı sizin için  taşır. Bu taşıma işlemlerinin  sağlanması hususunda  gerekli olan  tüm ADR belgelerine sahip kişi ve firmalarla iş birliği yapılması gerekmektedir. Aksi durumda ambalajların taşıma sırasında çevreye dağılması söz konusu olabilir.Kişi ya da firmaların ambalaj atık nakliye işlemleri sırasında yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm  gerekli önlemleri alabilmiş olması gerekmektedir. Bunun için de gerekli sertifika ve ekipmanlarına sahip olunması gerekmektedir. Sarıkamyonetin verdiği ambalaj nakliye hizmeti sayesinde tüm bu ambalaj atıklarının uygun şekilde istiflenip araçlara yüklenmesi, doğru şekilde taşınıp araçtan tahliye edilmesi mümkün olacaktır. 

TOP