Endüsrtiyel Taşıma

Endüstriyel Taşıma

Endüstriyel TaşımaEndüstriyel taşıma, tüm taşımacılık hizmetleri içerisinde ayrı bir uzmanlık, önem ve özen isteyen bir taşıma türüdür. Endüstriyel taşımalarda sağlık, emniyet ve çevre kuralları maksimum düzeyde tutulmaktadır ve kurallar endüstriyel taşıma hizmeti veren her firma için zorunlu tutulmaktadır.

Bu denli önemli olan endüstriyel taşımacılıkta, sağlıklı ve başarılı hizmetlerin sağlanabilmesi için, eğitimli ve deneyimli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Endüstriyel taşıma, endüstriyel malzeme, al veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınma işlemidir. Bu grupta taşımacılık iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar daha kısa mesafelere yapılan iç taşıma ve daha uzun mesafelere yapılan dış taşımadır. İç taşıma denildiğinde, üretimi tamamlanmış olan ürünlerin çeşitli ambarlara dağıtımı, nakliye arabalarına yüklenmesi veya hammadde veya yarı mamullerin üretim birimlerine dağıtılması kastedilmektedir. Yani üretimin yapıldığı alanda ihtiyaç duyulan taşıma işleridir. Dış taşıma ise, ham madde, yarı mamul, yakıt ve yardımcı malzemelerin üretim tesislerine getirilmesi ve son ürünler ile üretim atıklarının üretim tesislerinden uzaklaştırılmasıdır.  

Endüstriyel taşımacılıkta yükler üç farklı şekilde olabilmektedir. Taşınacak mallar katı, sıvı veya gaz halinde olabilmektedir. Taşımayı yapan araçlar, bu duruma göre farklılık göstermektedir. Gaz ve sıvı halde bulunan endüstriyel yüklerin taşınması genellikle tanker denilen nakliye araçları ile yapılmaktadır. Bu araçların kasa bölümleri boru şeklindedir ve sıvı ve gaz taşımacılığına uygundur. Sıvı ve gazların dondurulması ile elde edilen bidon, şişe ve kutular ise katı olarak kabul edilmektedir.

Endüstriyel taşıma yapan araçlar, tankerler veya diğer türler, farklı bir donanıma sahiptirler. İletkenlik ve geçirgenliklerin önemli olduğu endüstriyel taşımacılıkta, araç kasaları bu özellikler ışığında yapılmaktadır. Özel kaplamalar ile korunma altına alınan kasalar, içinde bulunan maddenin hava ile temasını tamamen kesmektedir. Bu kasalar özel mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel taşımada yükler parçalı bir şekilde veya dökme halde taşınmaktadır. Parça malların sahip olduğu ölçüler, parça ağılıkları, dikerek veya asarak taşınmaya uygunlukları ve bazı mekanik ve kimyasal özellikleri, taşıma tekniğini ve araç seçimini belirlemektedir. Dökme malların ise yoğunlukları, yığın açısı, topaklanma ve tozlanma kabiliyeti, aşındırıcılık, yapışkanlık, nem ve sıcaklık gibi unsurlar araç seçiminde önemlidir. 

TOP